FAQ

  • Hva er NTP?

    NTP er en forkortelse for Nasjonal Transportplan.  NTP blir utarbeidet av fagetatene (deriblant statens vegvesen) og blir deretter vedtatt av Stortinget.  Planen som skal vedtas våren 2017 gjelder for perioden 2018-2029.

  • Hva er øst-vest-utredningen?

    Øst-vest-utredningen, eller Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som den egentlig heter, ble utarbeidet av statens vegvesen for å danne grunnlag for prioritering mellom de ulike forbindelsene.