Bakgrunn

Her har vi samlet materiell og informasjon som er nødvendig for å danne seg en oversikt over prosessene som påvirker utviklingen av E134 Haukelivegen, samt grunnlag til å ta stilling til hvilke valg som bør tas i tiden som kommer. Vi tar for oss ulike perspektiv, hele tiden med mål om å dele informasjon som er relevant for saken.