Tidslinje

Vegkonferansen 2014 – lansering av «en hovedkorridor øst-vest»

På OFV sin vegkonferanse i Bergen 10. februar 2014 lanserte samferdselminister Ketil Solvik-Olsen en ny satsing og tydeligere prioritering på og mellom fjellovergangene øst-vest. Dette ledet til «øst-vest-utredningen» presentert året etterpå.

Les mer 10. February 2014

Øst-vest-utredningen blir overlevert

Statens vegvesen overleverer «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet» til samferdselminister Ketil Solvik-Olsen. Utredningen peker på utbygging av E134 som hovudkorridor øst-vest som det mest samfunnsnyttige, og eneste lønnsomme, alternativet. I tillegg blir utbedring av R52 over Hemsedal foreslått som sekundærveg.

Les mer 21. January 2015

Plangrunnlag NTP 2018-2029 lagt fram

På skuddårsdagen 2016 ble fagetatene Avinor, jernbaneverket, kystverket og statens vegvesen, sin plangrunnlag til Nasjonal transportplan lagt fram. Her var satsingen på øst-vest generelt, og E134 spesielt betydelig mindre synlig enn øst-vest-utredningen skulle tilsi.

Les mer 29. February 2016